เรื่องเด่นประจำวัน » ข้อดีของกัญชา ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ข้อดีของกัญชา ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

27 กรกฎาคม 2019
194   0

การวิจัยด้าน “กัญชาเพื่อการแพทย์”  มีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ ซึ่งหลายประเทศได้นำมาพัฒนา และนำมาปรับ  ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการแพทย์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลขององค์กรอาหารและยาสหรัฐ หรือ FDA โดยได้นำสารสกัดพื้นฐานจากพืชกัญชา เพื่อนำไปรักษาผู้ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยตามโรคในหลักวิชาการ

โดยในประเทศไทยนั้น เมื่อครั้ง ประกาศราชกิจจา วันที่  16 มกราคม 2560  เดิมทีได้มีกฎหมายหลายฉบับซึ่งมีความขัดแย้งกัน พบว่ากัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษที่ไม่อยู่ในกลุ่มร้ายแรง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  จึงมีประกาศว่าสามารถใช้กัญชาและกระท่อม ได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อผลประโยชน์ในทางการแพทย์ และการรักษาผู้ป่วย รวมถึงได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งดำเนินการโดย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  องค์การเภสัชกรรม  กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต สำนักงานอาหารและยา โดยแบ่งการศึกษาประโยชน์ของกัญชา ออกเป็น ดังนี้

1.ด้านจิตเวช กล่าวโดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ได้บอกกล่าวถึงประโยชน์ของกัญชา ในแง่ที่นำมาใช้ในผู้ป่วยจิตเวช

     1.1 ประเทศไทยยังขาดข้อมูลในส่วนของงานวิจัยด้านกัญชา ที่มีผลกระทบต่อด้านจิตเวช  เลยต้องการลงไปศึกษาโดยอ้างอิงจากงานวิจัยอย่างละเลียดลึกซึ้ง  เพื่อนำมาพัฒนาว่าการใช้กัญชากับรักษาโรคทางการแพทย์นั้น มีผลกระทบทางด้านจิตเวชด้วยหรือไม่

     1.2  กรมสุขภาพจิตจะนำสารสกัดจากกัญชาไปศึกษาอาการของโรคสั่นเรื้อรังไม่หาย  อันเป็นผลจากการโดยวิธีการจิตเวชในการรักษาแบบดั้งเดิมสมัยก่อน

     1.3  ต้องการศึกษาตำรับยาศุขไสยาสน์กับผู้ป่วยจิตเวชที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

ยังไม่หมดเพียงเท่านนี้ ประโยชน์ของกัญชา หรือ ข้อดีของกัญชา ยังมีต่ออีกในวันพรุ่งนี้
=======>>>> อ่านต่อ ข้อดีของกัญชา ตอนที่ 2 <<<<========